tăng vốn điều lệ công ty

Thảo luận trong 'Máy quay' bắt đầu bởi administrator, 8/6/16.

  thuế thu nhập cá nhân
  Do đặc thù về tính chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến chuyên môn của các lĩnh vực khác nhau mà luật đã qui định đối với những ngành nghề kinh doanh đặc biệt phải gắn liền với các điều kiện tương ứng. Đối với các ngành nghề yêu cầu phải có khả năng tài chính đáp ứng điều kiện kinh doanh thì chủ doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về vốn do pháp luật qui định hay còn gọi là vốn pháp định. Đối với ngành nghề kinh doanh liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật buộc phải thông qua việc đào tạo đơn vị kinh doanh hoặc người chủ doanh nghiệp buộc phải có chuyên môn đào tạo và điều kiện hành nghề phụ hợp thì ngành nghề đó sẽ yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

  Do đó, khi doanh nghiệp muốn kinh doanh một số ngành nghề cần đáp ứng các điều kiện khi đăng ký thành lập hoặc khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể là:


  tăng vốn điều lệ công ty
  Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
  Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng)
  Ngân hàng liên doanh: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng);
  Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng);
  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.
  Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
  Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1.000 tỷ đồng;
  Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.
  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
  Công ty tài chính: 300 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 500 tỷ đồng);
  Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 150 tỷ đồng).
  Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)
  Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)
  Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)
  Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)
  Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 14 Luật điện ảnh)
  Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
  Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
  Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
  Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
  Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
  Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
  Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
  Vận chuyển hàng không quốc tế:
  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
  chung cư 199 hồ tùng mậu Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
  Vận chuyển hàng không nội địa:
  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
  Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
  Kinh doanh lữ hành: Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng đối với kinh doanh đón khách nước ngoài vào Việt Nam (inbout); ký quỹ 500 triệu đống đối với kinh doanh dịch vụ đưa khách ra khởi lãnh thổ Việt Nam (outbout).
  1. Nơi ở:

   empty
  2. Status:

   empty
  3. Price:

   0 VNĐ
  4. Phone:

  5. Address:

  6. Information:

   8/6/16, 1 Trả lời, 895 Đọc
 1. administrator

  administrator Administrator

  895 lượt xem
  thuế thu nhập cá nhân
  Do đặc thù về tính chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến chuyên môn của các lĩnh vực khác nhau mà luật đã qui định đối với những ngành nghề kinh doanh đặc biệt phải gắn liền với các điều kiện tương ứng. Đối với các ngành nghề yêu cầu phải có khả năng tài chính đáp ứng điều kiện kinh doanh thì chủ doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về vốn do pháp luật qui định hay còn gọi là vốn pháp định. Đối với ngành nghề kinh doanh liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật buộc phải thông qua việc đào tạo đơn vị kinh doanh hoặc người chủ doanh nghiệp buộc phải có chuyên môn đào tạo và điều kiện hành nghề phụ hợp thì ngành nghề đó sẽ yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

  Do đó, khi doanh nghiệp muốn kinh doanh một số ngành nghề cần đáp ứng các điều kiện khi đăng ký thành lập hoặc khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể là:


  tăng vốn điều lệ công ty
  Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
  Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng)
  Ngân hàng liên doanh: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng);
  Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng);
  Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.
  Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
  Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1.000 tỷ đồng;
  Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.
  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
  Công ty tài chính: 300 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 500 tỷ đồng);
  Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 150 tỷ đồng).
  Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)
  Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)
  Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)
  Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)
  Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 14 Luật điện ảnh)
  Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
  Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
  Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
  Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
  Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
  Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
  Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
  Vận chuyển hàng không quốc tế:
  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
  chung cư 199 hồ tùng mậu Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
  Vận chuyển hàng không nội địa:
  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
  Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
  Kinh doanh lữ hành: Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng đối với kinh doanh đón khách nước ngoài vào Việt Nam (inbout); ký quỹ 500 triệu đống đối với kinh doanh dịch vụ đưa khách ra khởi lãnh thổ Việt Nam (outbout).
   
 2. libralibra

  libralibra Member Thành Viên

  up cho bạn nha